Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon
Golfpark “ De Bonte Bij “  is een gastvrije – en gezellige golfbaan, waarbij onze leden en andere gasten die een dagje komen golfen zich veilig en vertrouwd moeten kunnen voelen in een ontspannende sfeer. Bij onze golfbaan gaan we respectvol met elkaar om. Wij vinden ongewenst gedrag niet acceptabel en dit zullen we niet tolereren.

Daarom is er binnen onze golfbaan sinds kort ook een vertrouwenspersoon. Dit is Frans Bovenschen, lid van de golfbaan en hij heeft veel ervaring met integriteit en ongewenst gedrag binnen de (non-) profitsector.

 

Hoe werkt het?
Het management van De Bonte Bij is het 1e aangewezen aanspreekpunt voor eventuele problemen / – klachten bij de golfbaan en om dit gezamenlijk op te lossen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

 

De vertrouwenspersoon

 • is er voor de leden en medewerkers van het team De Bonte Bij, maar ook voor de gasten die een dag komen golfen;
 • staat los van de manager/eigenaar van De Bonte Bij en is geen golfpolitie;
 • is het eerste aanspreekpunt bij ongewenst gedrag c.q. als daarover twijfel is en men hulp zoekt;
 • biedt een luisterend oor, denkt mee met de melder en bekijkt of een oplossing in informele sfeer mogelijk is;
 • adviseert om de ontstane situatie in het juiste perspectief te plaatsen;
 • bekijkt met jou of hulp en/of advies nodig is;
 • kan, zo nodig, adviseren hoe te reageren op iemand die bij de golfclub toenadering zoekt en/of wanneer je door het gedrag van anderen onzeker en ongemakkelijk voelt:
 • wijst bij een geval van seksuele intimidatie de melder erop dat De Bonte Bij verplicht is de aangewezen vertrouwenspersoon van de NGF in te schakelen;
 • zegt dat het gesprek met de melder vertrouwelijk is en de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft;
 • doet, zo nodig hoor – en wederhoor. Dit is op vrijwillige basis;
 • meldt het ongewenst gedrag bij de eigenaar/manager van de Golfbaan wanneer de veiligheid van de leden en het team van De Bonte Bij in gevaar komt of als sprake is van een (vermeend-) strafbaar feit. Dit gebeurt niet zonder toestemming van de melder;
 • registreert de meldingen van ongewenst gedrag op een geanonimiseerde wijze.

 

Wat wordt onder ongewenst(e) omgangvormen/-gedrag verstaan?

 • dit is het gedrag dat door de melder, maatschappelijk en objectief gezien, als ongepast, hinderlijk, bedreigend en/of kwetsend mag worden ervaren;
 • seksuele intimidatie of twijfel daarvoor zoals ongewenste seksuele toenadering of ander verbaal – of non verbaal gedrag die door de melder als vernederend of ongewenst wordt ervaren;
 • pesten en gepest worden waarbij doelbewust wordt verwezen naar huidskleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of naar een mensen met beperking;
 • agressief gedrag en intimidatie;
 • een vermoeden van ongewenst gedrag, waarbij je denkt dat een ander van de golfclub hiermee te maken heeft;
 • iemand die je direct – of indirect aanspreekt op ontoelaatbaar gedrag.

 

Wat wordt niet onder ongewenst gedrag verstaan?

 • het niet naleven van: a. de gedragsregels (etiquette) op onze 9-holes baan, alsmede verschil van inzicht daarover en b. het parkreglement van de golfbaan;
 • problemen over het gedrag van andere spelers in de baan;
 • verwacht mag worden dat de leden/golfers in de baan op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Onze gastvrouwen/-mannen (Marshals) hebben daarbij ook een coachende – en bemiddelende rol.

 

Protocol
Zie voor verdere informatie het NGF Tuchtreglement (seksuele intimidatie) .

 

Contactgegevens
Je kunt met Frans Bovenschen contact opnemen via de E-mail: vertrouwenspersoondebontebij@outlook.com