Jeugdplan inschrijven

Leer nu golfen! Ga gezellig met andere kinderen de baan in.

Inbegrepen bij de cursus:

√ Tijdens de lessen gratis gebruik van drivingrange ballen
√ Gratis oefenen op alle oefenfaciliteiten tijdens de les periode
√ Baanpermissie Golfpark De Bonte Bij

Klik hier: Jeugd De Bonte Bij 2024

Jeugdspelers 

Van jeugdspelers verwachten we dat ze de regels en ettiquette begrijpen en kunnen toepassen. Vroeger was het afnemen van het Golfvaardigheidsbewijs een belangrijk moment. Dan had je laten zien zowel de kennis als de vaardigheden in huis te hebben om op een golfbaan aan de slag te kunnen.

Er is een verandering. Een paar jaar geleden is besloten het GVB los te laten en op basis van Baanpermissie mensen al dan niet toe te staan te spelen op de golfbaan. De baaneigenaar bepaalt welk niveau men nodig heeft. Men kan worden toegelaten met BP, handicap 54 of zelfs lager. 

Op Golfpark De Bonte Bij mag men, op rustige tijden, met BP de baan in om te oefenen voor een handicap. Vervolgens is het toegestaan te spelen met handicap 54. (vergelijkbaar met GVB). 

Voor de jeugd geldt hetzelfde: de pro geeft aan dat kennis en vaardigheden voldoende zijn voor Baanpermissie en de kinderen kunnen na het behalen van het regelexamen aan de slag om een handicap te halen. 

Omdat bij de jongste jeugd dit een langer traject is dan bij de wat grotere kinderen, hebben we een aantal tussenstappen in het leven geroepen in het Jeugd Plan. Sommige kinderen gaan sneller dan anderen, maar in dit plan kan ieder kind zijn of haar eigen traject volgen. 

Kinderen die wat ouder zijn worden individueel beoordeeld: de pro zal aangeven wat nog te doen staat om Baanpermissie te halen. Zodra dit is behaald en het regelexamen is voldaan, kunnen de kinderen in de wedstrijden die georganiseerd worden door de jeugdcommissie hun golfniveau tonen. De handicap zal dan worden toegekend zodra het benodigde niveau wordt gespeeld en natuurlijk wordt deze handicap bijgehouden.

Veel oefenen dus!

Doelstelling Jeugd Plan Golfpark De Bonte Bij

Jeugd op een verantwoorde manier kennis laten maken met de golfsport en op een goede manier op te leiden tot enthousiaste golfers middels het programma Committed to Jeugd van de Nederlandsche Golf Federatie. Zo kunnen we een lesprogramma aanbieden waar de algemene bewegingsontwikkeling van kinderen zal worden gestimuleerd. De uitvoerende golfprofessionals zijn allen goed opgeleide Professionals  die aan de hand van het NGF Committed to Jeugd Programma werken. Er wordt jaarlijks een lescyclus aangeboden wat aansluit aan het jaarprogramma van jeugd plan Golfpark De Bonte Bij. Zodra de jeugd Stap 2: BIRDIE heeft behaald, wordt het aantrekkelijk om lid te worden van de vereniging. Dan kunnen de kinderen deel gaan nemen aan de wedstrijden die worden georganiseerd en ze gaan gebruik maken van de golfbaan om te oefenen. 

Opleiding Jeugd op De Bonte Bij

De Jeugdcommissie richt zich op de jeugdleden van Golfpark De Bonte Bij en hun omgeving, waarbij binding door sfeer, gastvrijheid en gezelligheid belangrijk zijn. Er is oog voor de sportieve prestaties en deze worden gestimuleerd.

Voor de jeugdleden worden lessen, wedstrijden, competitie en sociale evenementen georganiseerd. Er is oog voor zowel de jeugdleden die prestatie golf willen spelen als voor de jeugdleden die hier minder interesse in hebben.

Jeugd geeft verjonging van het ledenbestand en een belangrijke doelgroep om samenstelling ledenbestand divers te houden. Ouders zijn nodig om kinderen te laten golfen: ook als cie lid en/of jeugdcoach.

Door een brede basis op te bouwen, zullen zich meer talenten ontwikkelen naar de top. Het is noodzakelijk om te zorgen voor doorstroom van jeugd naar senioren wedstrijden. Een goed opgebouwd jeugdplan geeft structuur, bewaakt vooruitgang en maakt verbetering inzichtelijk. Regelmatig zijn er toets momenten voor kort spel, lang spel en putten in de golflessen.

Visie op lesgeven: hoe, wat en waarom? 

Aan de hand van de doelstellingen van de kinderen, werken we aan verbetering op het gebied van techniek, tactiek, fysiek en mentaal. De les is opgebouwd uit een warming-up en 1 of meerdere leerkernen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen het beste leren wanneer ze de lesstof op een impliciete en afwisselende manier krijgen aangeboden. Onderzoek UVA /UU: kinderen zijn niet alleen gemotiveerder wanneer ze spellen spelen; ze hebben ook betere leerresultaten.

Golf is fun! Trainingen moeten naast veilig zeker leuk zijn. Het is belangrijk dat de kinderen op het goede niveau worden ingedeeld. We hebben regelmatig evaluatiemomenten met de kinderen om zeker te zijn van hun plezierbeleving.

Een golf coach is niet alleen instructeur: er zijn verschillende aspecten binnen de golfsport die meegenomen worden. We trainen in groepsverband: de kinderen worden ook als team aangesproken. Naast individuele resultaten zijn teaminspanningen belangrijk. Er gelden omgangsnormen en gedragsregels: zo doe je dat op een golfbaan. Naast sportieve prestaties is het sociaal aspect binnen de golfsport groot.

Voor het aanleren van motorische vaardigheden zijn recentelijk vele nieuwe methoden ontwikkeld. Een van die nieuwe methoden is impliciet leren. De nadruk ligt op de wijze waarop instructie wordt gegeven. In de golfsport was men jarenlang gewend aan het expliciet en verbaal geven van instructie en feedback. Bij impliciet geven van instructie wordt gebruik gemaakt van metaforen om een beweging uit te lokken. Ook instructies die de nadruk leggen op de effecten die de beweging moeten bewerkstelligen op de omgeving zijn duidelijk impliciete instructies. 

Expliciet leren (traditioneel) versus impliciet leren (differentieel)

 

Expliciet leren is aanvankelijk soms sneller dan impliciet leren en geeft coach en atleet houvast 

Echter: expliciet geleerde taken blijken kwetsbaar voor stress (chocking under pressure), in tegenstelling tot impliciet geleerde resultaten

Impliciet geleerde taken blijven in het algemeen beter in het geheugen bewaard dan expliciet geleerde taken


Bron:

-Elliot van der Veeke, PGA coach van talent Max Albertus over impliciet leren

-Peter J. Beek, Faculteit der Bewegingswetenschappen, Amsterdam

De fysieke ontwikkeling bij kinderen is opgebouwd uit twee hoofdfasen. Op jonge leeftijd staat vooral het ontwikkelen van algemene en basale bewegingen centraal. Vroeger werden deze vaardigheden door het buiten spelen, het klimmen in bomen, touwtjespringen, tikkertje, ed. min of meer vanzelf ontwikkeld. Tegenwoordig, ook door het vaak ontbreken van kwalitatief hoogwaardige lichamelijke opvoeding op de school, moet specifieke aandacht gegeven worden aan deze basis. Springen, trekken, balans, draaien, gooien, vangen, torderen, ed. krijgt in een veelvoud aan spelvormen de aandacht.  

Pas daarna volgt het eigen maken van basale bewegingstechnieken, het ontwikkelen van algemene sportvaardigheden en het aanleren van fysieke bewegingen specifiek voor het golfen. Het gaat dan over rotatie, stabiliteit en mobiliteit van het onderlichaam, van het bovenlichaam, de polsbeweging, het slaan met een honkbalknuppel, hockeystick, tot basis golfbewegingen als swing, chip en putt.

Het is van belang dat we bij het opleiden van kinderen tot golfers de algemene sportontwikkeling stimuleren door aandacht voor de fundamentele bewegingsvaardigheden die kinderen tegenwoordig in mindere mate als vanzelf ontwikkelen.

Golf geeft daarnaast een zeer eenzijdige belasting op het bewegingsapparaat en we zullen dus ook om blessures en fysieke problemen te voorkomen aan de slag moeten met algemene bewegingsontwikkeling. De combinatie van de fysieke ontwikkeling en de golf technische ontwikkeling van een kind zal uiteindelijk bepalend zijn voor het te bereiken niveau van de jonge golfer. Coördinatie en algemene bewegingsontwikkeling is de sleutel tot sportief succes op lange termijn. Om tot het uitvoeren van diverse bewegingen te komen variëren we het aanbod.

Stappen Jeugd Golf Brevet

Voor de jeugd t/m 13 jaar kennen we 5 stappen om van het niveau BEGINNER tot het niveau Baan Permissie te komen:

Stap 1: Jeugd Golf Starter    Jeugd Golf Brevet PAR

Stap 2: Jeugd Golf Brevet PAR  Jeugd Golf Brevet BIRDIE

Stap 3: Jeugd Golf Brevet BIRDIE    Jeugd Golf Brevet EAGLE

Stap 4: Jeugd Golf Brevet EAGLE   Jeugd Golf Brevet ALBATROSS

Stap 5: Jeugd Golf Brevet ALBATROSS   Baanpermissie

De kinderen krijgen bagtags waar hun huidige niveau op staat (van PAR tot en met ALBATROSS). Hierna staat het niveau op hun NGF pas. Afhankelijk van leeftijd en ervaring is het voor kinderen mogelijk om deze 5 stappen in 2 jaar te doorlopen. In de mappen van de pro’s wordt per kind bijgehouden hoe ver ze van het volgende niveau verwijderd zijn; dit wordt bijgehouden in een voortgangsthermometer per slagsoort (putten, chippen etc.). Voordat kinderen naar een volgende stap gaan wordt door de pro’s en de jeugdcoaches besproken in hoeverre kinderen aan alle vereisten (ook inzake gedrag en regels) voldoen. 

De Niveaus

PAR

Je hebt ongeveer een halfjaar lessen van de pro gehad. 

Je beheerst de basisbeginselen van alle slagen.

Je beheerst de basisregels om veilig op en rond de baan te spelen. Je kent de term Fore! 

Je weet je weg te vinden op het golfpark.

Je weet bij wie je moet zijn voor lessen/trainingen en vragen.

BIRDIE

Je hebt ongeveer een jaar lessen van de pro gehad. 

Je beheerst de basisbeginselen van alle slagen, en je hebt veel geoefend.

Je beheerst de basisbeginselen van de regels, en je kunt ze toe passen:

* Je kunt pitchmarks repareren en je harkt de bunkers netjes aan.

* Je weet waar je met je tas/trolley mag lopen en waar je deze neer moet zetten.

* Je weet dat je niet mag treuzelen op de baan en dat je snellere flights door moet laten (ook als je lang moet zoeken naar een bal).

* Je speelt sportief, houdt rekening met elkaar, je wacht op elkaar en je helpt elkaar zoeken.

* Je bent bekend met alle onderdelen die je bij het spelen van een hole kunt tegenkomen: afslagplaats, fairway, green en hindernissen.

Je kunt de 9 holes par 3 baan lopen in 4 boven par (7 slagen per hole) gemiddeld.

EAGLE

Je hebt al ruim een jaar lessen van de pro gehad. 

Je beheerst de basisbeginselen van alle slagen, en je hebt veel geoefend.

Je beheerst de basisbeginselen van de regels en je kunt de (gedrags)regels toepassen bij de volgende onderwerpen:

* out of bounds (witte paaltjes)

* waterhindernissen (rode en gele paaltjes)

* grond in bewerking (GUR, blauwe paaltjes)

* de green (o.a. puttinglijn, vlag, pitchmarks)

Je kunt de 9 holes baan spelen in dubbel par gemiddeld.

ALBATROSS

Je beheerst alle slagen, en je hebt veel geoefend. 

Je kunt de regels goed in de praktijk toe passen. 

Je hebt de theorielessen gevolgd en kunt de regels toepassen.

Je kunt de 9 holes baan spelen in dubbel par gemiddeld en binnen 1 uur en een kwartier.

BAAN PERMISSIE

Je beheerst alle slagen, en je hebt veel geoefend. 

Je kunt de regels goed in de praktijk toe passen. 

Je hebt het theorie examen gehaald.

Je speelt 9 holes baan en je haalt 18 stablefordpunten of meer uitgaande van handicap 54. (3 boven par)

Na de golflessen (Jeugdplan) mogen de kinderen onder begeleiding van een volwassene in de golfbaan gaan golfen. In eerste instantie vanaf de rode Tee markers en op tijdstippen wanneer het rustig is in de baan vanaf de gele. Veel plezier met deze cursus !

De jeugdlessen (Jeugdplan) worden in groepsverband op zondagmiddag gegeven van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Eventueel wordt in overleg met de golfleraar op individuele basis een ander tijdstip afgesproken.

Inschrijfformulier golflessen

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.
© Copyright golfpark De Bonte Bij | Kwaaijongens, rebels in oplossingen